Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

1 - INFORMATIE OVER DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE
1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren we u over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor gegevensverwerking op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Jurkenparadijs. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (zoals bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke) gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser.

2 - GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE
Bij louter informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "server-logbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikte IP-adres (mogelijk geanonimiseerd)

De verwerking gebeurt overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van ons rechtmatige belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de server-logbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3 - COOKIES

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken deze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde duur, die kan variëren afhankelijk van het type cookie.

Sommige van deze cookies dienen er deels toe om de bestelprocedure te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Indien door bepaalde door ons geïmplementeerde cookies ook persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hetzij voor de uitvoering van het contract, of overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, ter behartiging van onze rechtmatige belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van het websitebezoek.

We werken mogelijk samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Als we samenwerken met de genoemde reclamepartners, wordt u afzonderlijk en individueel geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u deze accepteert of het accepteren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop deze cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze vinden voor de respectievelijke browsers via de volgende links:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en&sjid=17288206812228337166-EU

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_D

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Houd er rekening mee dat als u cookies niet accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4 - CONTACT OPNEMEN
In het kader van contact met ons opnemen (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij gebruik van een contactformulier, is te zien in het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt met als doel uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie uit te voeren. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitiem belang bij het beantwoorden van uw vraag overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld. Dit gebeurt wanneer de relevante kwestie definitief is opgelost en er geen wettelijke bewaarverplichtingen van kracht zijn.

5 - GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT EN VOOR DE CONTRACTAFHANDELING
In overeenstemming met Artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, is te vinden in de respectievelijke invoerformulieren. Het is mogelijk om uw klantaccount op elk moment te verwijderen door een bericht te sturen naar het hierboven genoemde adres van de verwerkingsverantwoordelijke. We slaan en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van het contract. Na volledige afhandeling van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens geblokkeerd met het oog op fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij wettelijk zijn gemachtigd om uw gegevens verder te gebruiken, waarover wij u hieronder nader informeren.

6 - GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETING
6.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Het verplichte veld voor het ontvangen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van eventuele andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde Double Opt-in procedure. Dit betekent dat we u pas een e-mailnieuwsbrief zullen sturen nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt verzocht om door op een bijbehorende link te klikken te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij inschrijving voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres, ingevoerd door de internet service provider (ISP), op, evenals de datum en tijd van inschrijving, om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden via de nieuwsbrief.

U kunt de nieuwsbrief op elk moment afmelden via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij wettelijk gemachtigd zijn om uw gegevens verder te gebruiken, waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

6.2 Verzending van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor vergelijkbare goederen of diensten, zoals degenen die u al heeft gekocht, uit ons assortiment per e-mail. Voor dit doel hoeven we geen aparte toestemming van u te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt in dit geval plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u aanvankelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen we geen e-mails naar u sturen. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor bovengenoemde reclamedoeleinden met ingang van de toekomst door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. De enige kosten die voor u verschuldigd zijn, zijn de transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7 - GEGEVENSVERWERKING VOOR DE AFHANDELING VAN BESTELLINGEN
7.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafhandeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden door ons doorgegeven aan de aangewezen bankinstelling in het kader van de betalingsafhandeling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling. Indien betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is Artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstverleners)
Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of -indien aangeboden- "Aankoop op rekening" of "Betalen in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De doorgifte gebeurt overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling.

PayPal behoudt zich voor om voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Betalen in termijnen" via PayPal een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Voor dit doel worden uw betalingsgegevens mogelijk overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van het rechtmatige belang van PayPal om uw kredietwaardigheid vast te stellen, doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de beschikbaarstelling van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden van invloed zijn op het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methode. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Voor verdere informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietinformatiebureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

8 - CONTACT OPNEMEN VOOR BEWAARDERINGSHERRINNERING
Eigen herinnering voor beoordeling (geen verzending door een klantbeoordelingssysteem)

Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering aan het geven van een beoordeling van uw bestelling voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, mits u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven overeenkomstig Artikel 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

9 - GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS
9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing
Specifieke aanvullende douanekosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en komen voor rekening van de klant.

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden deze knoppen niet onbeperkt als plugins weergegeven, maar alleen als een HTML-link in de pagina ingevoegd. Door deze manier van invoegen wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Facebook opgeroepen, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) met de daar aanwezige plugins kunt interageren.

Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het privacybeschermingsniveau dat in de EU van kracht is, waarborgt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en privacy-instellingsopties, vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ -plugins als Shariff-oplossing
Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt, dat wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden deze knoppen niet onbeperkt als plugins weergegeven, maar alleen als een HTML-link in de pagina ingevoegd. Door deze manier van invoegen wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding met de servers van Google+ tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Google+ opgeroepen, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) met de daar aanwezige plugins kunt interageren.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het privacybeschermingsniveau dat in de EU van kracht is, waarborgt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en privacy-instellingsopties, vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

9.3 Instagram-plug-in als Shariff-oplossing
Op onze website worden zogenaamde sociale plugins ("plugins") van de online dienst Instagram gebruikt, dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden deze knoppen niet onbeperkt als plugins weergegeven, maar alleen als een HTML-link in de pagina ingevoegd. Door deze manier van invoegen wordt gegarandeerd dat bij het openen van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding met de servers van Instagram tot stand wordt gebracht. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van Instagram opgeroepen, waar u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) met de daar aanwezige plugins kunt interageren.

Instagram LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het privacybeschermingsniveau dat in de EU van kracht is, waarborgt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten en privacy-instellingsopties, vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

10 - ONLINE-MARKETING
10.1 DoubleClick by Google
Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument DoubleClick by Google, beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("DoubleClick").

DoubleClick maakt gebruik van cookies om relevante advertenties voor gebruikers weer te geven, rapporten over de prestaties van campagnes te verbeteren of te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking gebeurt op basis van ons legitieme belang bij optimale marketing van onze website volgens artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Daarnaast kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zogenaamde conversies vastleggen die verband houden met advertentieverzoeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Vanwege de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld via het gebruik van dit instrument en informeren u daarom naar ons beste weten: Door DoubleClick in te schakelen, ontvangt Google informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Als u wilt deelnemen aan dit trackingproces, kunt u cookies voor conversietracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies wist. U kunt ook informatie vinden over het instellen van cookies en uw voorkeuren bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u ze wilt accepteren of cookies wilt weigeren voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Als u cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau waarborgt.

U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van DoubleClick by Google op het volgende internetadres: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

10.2 Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en binnen Google AdWords van de Conversion Tracking-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google AdWords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen aan de hand van de gegevens van de advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke advertentieactiviteiten zijn. Hiermee willen we u advertenties tonen die voor u interessant zijn, onze website voor u interessanter maken en een eerlijke berekening van advertentiekosten bereiken.

Het cookie voor Conversion Tracking wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van het Conversion Cookie dient om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u deze functie uitschakelen door het cookie voor Google Conversion Tracking te deactiveren via de instellingen van uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversiestatistieken. We gebruiken Google AdWords op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame volgens artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild, dat de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

U kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van Google op het volgende internetadres: https://www.google.nl/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door deze te voorkomen via een overeenkomstige instelling van uw browser-software of door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

11 – WEBANALYSEDIENSTEN
Google Universal Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het

ingekorte IP-adres), wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die anonimisering van het IP-adres door inkorting garandeert en directe persoonlijke identificatie uitsluit. Door deze extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen aan de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub f van de AVG, op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het browserplug-in beschikbaar op de volgende link te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor het browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat de toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website voorkomt (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild, wat de naleving van het in de EU geldende privacybeschermingsniveau garandeert.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Bij het eerste bezoek aan een pagina krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen die cross-device wordt ingesteld. Hierdoor kunnen interactiegegevens van verschillende apparaten en sessies aan één enkele gebruiker worden toegewezen. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en verzendt dergelijke gegevens ook niet naar Google.

De gegevensverzameling en -opslag via de gebruikers-ID kan te allen tijde voor de toekomst worden geweigerd. Hiervoor moet u Google Analytics uitschakelen op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.

U kunt deactivering uitvoeren met behulp van een browserplug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een Opt-Out-cookie te plaatsen dat de tracking door Google Analytics op deze website in de toekomst zal voorkomen (dit Opt-Out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor deze domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=nl&ref_topic=6010376

12 - RETARGETING/ REMARKETING/ AANBEVELINGSADVERTENTIES
Facebook Custom Audience via de Pixel-methode
Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way,

Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Bij uitdrukkelijke toestemming kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of aangeklikt. Dit proces dient om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentiecampagnes.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden ons dus geen inzicht in de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats na uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub a AVG.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u uw wettelijke voogden om toestemming te vragen.

Facebook Inc. met zetel in de VS is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, wat de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen, of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook het gebruik van cookies door derden zoals Facebook deactiveren via de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee we adverteren voor deze website in de zoekresultaten van Google en op externe websites. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waarmee automatisch op basis van pagina's die u heeft bezocht, op interesse gebaseerde advertenties mogelijk worden gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale vermarkting van onze website overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f AVG.

Verdere verwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties aan te passen die u op internet bekijkt. Als u in dit geval tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google

Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Uw persoonlijke gegevens worden tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt permanente deactivering van het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren uitvoeren door de browser-plug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Als alternatief kunt u bij de Digital Advertising Alliance op de volgende website informatie over het plaatsen van cookies inwinnen en instellingen hieromtrent aanpassen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over hun acceptatie, of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Google LLC met zetel in de VS is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, wat de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE
13.1 Het geldende privacyrecht verleent u uitgebreide rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie volgens Artikel 15 AVG: U heeft met name het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet bij u zijn verzameld door ons, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en mogelijk relevante informatie over de gebruikte logica en de betekenis voor u en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie over de garanties volgens Artikel 46 AVG bij de doorgifte van uw gegevens naar derde landen;

Recht op correctie volgens Artikel 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van uw bij ons opgeslagen onvolledige gegevens;

Recht op verwijdering volgens Artikel 17 AVG: U heeft het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken onder de voorwaarden van Artikel 17, lid 1 AVG. Dit recht bestaat echter met name niet indien de verwerking nodig is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

Recht op beperking van de verwerking volgens Artikel 18 AVG: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, zolang de juistheid van uw gegevens wordt betwist, als u bezwaar maakt tegen het verwijderen van uw gegevens vanwege onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,

nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, of als u bezwaar heeft gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme gronden zwaarder wegen;

Recht op informatie volgens Artikel 19 AVG: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met onevenredige inspanningen. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

Hier is de vertaling van de tekst naar het Nederlands:

Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Artikel 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht om toestemming in te trekken zoals bepaald in Artikel 7, lid 3 AVG: U heeft het recht om op elk moment in de toekomst de verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking;

Recht om een klacht in te dienen volgens Artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

13.2 RECHT OP BEZWAAR
ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE OVERWEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER MOGELIJK ALS WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING VERBAND HOUDT MET DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSPRAKEN.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN BEËINDIGEN.

14 - DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald aan de hand van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn (bijv. wettelijke bewaartermijnen op het gebied van handels- en belastingwetgeving). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en/of als er geen legitiem belang van onze kant bestaat om ze verder op te slaan.