Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Jurkenparadijs. Gedurende de site verwijzen de termen "wij," "ons," en "onze" naar Jurkenparadijs. Jurkenparadijs biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorwaarde van uw acceptatie van alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen. Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlinks. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentaanbieders zijn. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een deel van de website, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, krijgt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden. Eventuele nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan het huidige aanbod, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

ARTIKEL 1
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet voor enig illegaal of ongeoorloofd doel gebruiken, noch mag u enige wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de service. U mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden. Schending of schending van een van de voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

ARTIKEL 2
ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren. U erkent dat uw inhoud (behalve creditcardinformatie) onversleuteld wordt verzonden en (a) over verschillende netwerken kan worden verzonden en (b) aanpassingen kunnen nodig zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld verzonden via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de service te beperken of te beperken.

ARTIKEL 3
JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen. Gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet per definitie actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site.

ARTIKEL 4
WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de service (of een deel daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

Conclusie van de overeenkomst
De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na verzending volgt een ontvangstbevestiging van uw bestelling per geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van de overeenkomst.

Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

ARTIKEL 5
PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. Er is alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op individuele basis uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst dat we aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks vanuit onze leverancier in China naar de consument verzonden. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

ARTIKEL 6
NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen, naar ons eigen goeddunken, de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In geval van wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat wij uw transacties kunnen voltooien en u indien nodig kunnen contacteren. Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7
OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN
Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of autoriteit hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele gereedschappen van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en naar uw eigen goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de betreffende derde partij(en).

ARTIKEL 8
KOPPELINGEN NAAR DERDE PARTIJEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten. Koppelingen van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet met ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen niet of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal of de websites van derden of enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de aanbieder van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de leverancier van derden.

ARTIKEL 9
REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN
Als u bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) verzendt of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt op ons verzoek, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Reacties"), stemt u ermee in dat wij de reacties die u verzendt op elk moment en zonder beperking in elk medium kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht om (1) enige reacties vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor enige reacties; of (3) te reageren op enige reacties. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om enige inhoud die wij naar ons eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, te controleren, te bewerken of te verwijderen, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of enige gerelateerde website zouden kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw reacties en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst. Eventuele speciale aanvullende kosten voor douaneafhandeling en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 10
PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons "Privacybeleid ". Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 11
FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan onze website of dienst informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om op elk moment en zonder kennisgeving informatie te wijzigen of bij te werken of enige bestelling te annuleren als de informatie op de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend). Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen vermelde update- of herzieningsdatum die van toepassing is op de service of op een gerelateerde website, kan worden gebruikt om aan te geven dat de informatie op de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12
VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verboden die in de gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) schending van enige internationale, federale, provinciale of nationale voorschrift, regel, wet of lokale verordening; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen uploaden of verzenden of enige andere vorm van kwaadaardige code die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website voor schending van een van de verboden gebruiken te beëindigen.

ARTIKEL 13
DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving. U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van de service of het onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden aangeboden, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Jurkenparadijs, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn gekocht met gebruik van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SCHADELOOSSTELLING
U stemt ermee in om Jurkenparadijs en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die door een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 14
SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling toch uitgevoerd voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

ARTIKEL 15
BEËINDIGING
De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden voortbestaan. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, of wanneer u onze website niet langer gebruikt. Als naar ons eigen goeddunken wordt vastgesteld dat u enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, kunnen wij u ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot aan de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of dienst te weigeren (of enig deel daarvan) te verlenen.

ARTIKEL 16
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site worden geplaatst of met betrekking tot de service, vormen de volledige overeenkomst en de afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden). Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 17
TOEPASSELIJK RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

ARTIKEL 18
WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20
CONTACTGEGEVENS
Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar klantenservice@jurkenparadijs.nl